افغانستان زير چكمه سرخ - قسمت دوم/موضوع: افغانستان

افغانستان زير چكمه سرخ ادامه قسمت دوم احمدفريد «فرزادهروي» خروج قواي اشغالگر شوروي از افغانستان:   تهاجم ارتش سرخ كه درسال 1357 صورت گرفت جزناكامي ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 124 بازدید
آذر 85
5 پست